Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Acte d'agenda

dijous20maig '21

Autònom/a: Aprèn a fer el Compte de Resultats per gestionar el teu negoci

Dates i lloc: 

20, 24 i 27 de maig de 2021

Aquesta formació es realitzarà en línia

Horari: 

De 9.30 a 12.10h

Organització i contacte: 

Servei de promoció econòmica

Tel 93 817 11 69

promocioeconomica@vilafranca.cat

inscripció

Ajudar a la persona empresària individual a realitzar el compte de resultats del seu negoci

Adreçat a

 • Persones empresàries individuals ( autònoms) i professionals de qualsevol sector  que vulguin millorar els coneixements  i capacitats  per a la gestió empresarial.
 • Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial com a persones empresàries individuals  i que vulguin realitzar el compte de resultats del seu negoci per analitzar els ingressos i despeses i valorar la viabilitat econòmica del seu negoci.
   ATENCIÓ: La persona experta a partir de la segona sessió facilitarà una eina informàtica per poder treballar el compte de resultats. Aquesta eina només funciona amb Microsoft Office. No es operativa ni amb programari llire, Drive ni ordinadors amb sistema Apple. 

Continguts i objectius a treballar

 • Analitzar les línies de negoci.
 • Valorar els costos directes per producte o servei  i els costos d’estructura.
 • Crear el compte de resultats mensual
 • Analitzar les ràtios de gestió
 • Projectar el compte de resultats a un any vista per prendre decisions sobre la gestió.
   
 1. Sessió 1. Objectiu:
  Poder crear el compte de resultats propi encara que les empreses participants no realitzin comptabilitat. Això permetrà a les persones empresàries individuals valorar la viabilitat econòmica de l’empresa mitjançant l’anàlisi de les vendes, dels costos directes, del marge brut comercial i dels costos d’estructura .
   
                 Continguts:
 1. Anàlisi de vendes per línia de negoci.
 2. Anàlisi de marge brut comercial i marge ponderat.
 3. Anàlisi de costo d’estructura.
 4. Realització del compte de resultats mensual.
   
   
 1. Sessió2. Objectiu:
   Aprendre analitzar el compte de resultats propi per treure conclusions sobre la gestió de la nostra empresa. Addicionalment la persona empresària aprendrà a projectar el compte de resultats a un any vista per poder veure l’impacte de les seves decisions sobre el resultat de l’empresa.
         
                 Continguts:
 1. Analitzar les ràtios de gestió econòmica.
 2. Projectar el compte de resultats a un any vista per prendre decisions sobre la gestió.

Programa

Inscripció

 


Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa