Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Assessorament en creació d'empreses

Tot projecte empresarial sorgeix d'una idea més o menys precisa, referida a un producte o a un servei. Per saber si aquesta idea pot esdevenir una nova empresa, cal analitzar-ne la viabilitat. El Centre Àgora de l'Ajuntament de Vilafranca és un punt d'informació i assessorament gratuït a empreses i a les persones emprenedores amb nous projectes empresarials.

Com funciona aquest servei?^

Les sessions informatives són la porta d'entrada al servei d'assessorament, es realitzen setmanalment i tenen una durada aproximada d'una hora i 30 minuts.

Durant aquestes sessions presentem els recursos municipals de suport a l'emprenedoria, fem un primer apropament al pla de negoci, expliquem els tràmits que cal satisfer per constituir un negoci i informem sobre les diferents fonts de finançament i subvencions que els emprenedors tenen al seu abast per a la creació del seu negoci. 

Un cop realitzades aquestes sessions informatives, els usuaris continuen rebent assessorament i acompanyament en els seus projectes de forma individualitzada i personalitzada amb els tècnics en hores concertades.