Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Treball, Talent i Tecnologia

Treball, Talent i Tecnologia és un programa de la Diputació de Barcelona que forma part d’un Pla Integral de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

El Programa Treball, Talent i Tecnologia es concreta en el desplegament d’accions dirigides a impulsar la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.

A l’Alt Penedès el projecte s’està realitzant de forma mancomunada pels vint-i-set ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès com a ens gestor. 

Es treballarà totes les baules de la cadena de valor de l’alimentació i begudes als 27 municipis, per fomentar un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari mitjançant l’impuls de la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de les persones i empreses de tota la comarca.

L’objectiu  és promoure el Treball digne, la millora competencial del Talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia

Què t'ofereix el TTT?

Línies d'actuació

Formació

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa