Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PECT Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial

L’Ajuntament de Vilafranca és membre del PECT “Penedès Territori Vitivinícola: Innovació Sostenible i Saludable” i portarà a terme durant l’any 2023 la creació d’un viver de celleristes per tal que els joves emprenedors puguin encetar els seus propis projectes vitivinícoles, aportant diversificació, diferenciació i innovació estilística al panorama enològic de l’Alt Penedès.

Actualment s’està treballant amb l’adequació de les instal·lacions, ubicades al carrer Comerç, per tal que es pugui entrar la verema del 2023.

Què és el PECT?

Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial emmarcat en l’estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), finançat per la Generalitat de Catalunya.

Els PECT són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d'innovació.

Objectiu del PECT

Té com a objectiu consolidar el lideratge qualitatiu i comercial dels vins tranquils i escumosos que es produeixen al Penedès, tot assegurant el valor agregat i el benestar social tant per als productors de la comarca com per als consumidors locals i internacionals.

Les operacions d’aquest PECT s’articulen en 3 eixos que han de garantir els pilars del desenvolupament de la comarca:
•    Sostenibilitat ambiental 
•    Sostenibilitat econòmica i social 
•    Desenvolupament rural 
•    Equilibri territorial 

Eixos del PECT

Eix I. Plataforma d’Innovació, Emprenedoria i Autoocupació
Actua sobre el teixit empresarial potenciant l’emprenedoria innovadora.

 • Operació 1: Open Innovation Lab Incubator: Foment de l'autoocupació i l'emprenedoria.
 • Operació 2: Open Innovation Lab Incubator: Plataforma d’innovació vitivinícola.

Eix II. Millora de Procés i Producte
S’aplica el coneixement provinent de la recerca i el desenvolupament més recents a la millora en l’elaboració de vins tranquils i escumosos.

 • Operació 3: Millora dels processos tradicionals d’elaboració de vins escumosos.
 • Operació 4: Vins saludables.

Eix III. Consumidors i Mercats
Les noves tecnologies s’utilitzen per a la promoció de l’enoturisme i l’estudi de preferències de mercat.

 • Operació 5: Market Lab.
 • Operació 6: Noves tecnologies en enoturisme per la valorització del territori vitivinícola del Penedès.
Composició del PECT

Estructura de composició público-privada amb 4 entitats implicades en les 6 operacions del projecte i 9 entitats que s’adhereixen com a participants no beneficiaris

Entitats

Operacions

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Operació 0: Coordinació del PECT.

 

Operació 6: Nous espais col·laboratius i tecnologies en enoturisme per la valorització del territori vitivinícola del Penedès.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Operació 1: Open Innovation Lab Incubator . Foment de l’autoocupació i emprenedoria vitivinícola

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès

Operació 2: Open Innovation Lab Incubator. Plataforma d’innovació vitivinícola.

Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)

Operació 3: Millora dels processos tradicionals d’elaboració de vins escumosos.

 

Operació 4: Vins saludables.

 

Operació 5: Market Lab.

Participació no beneficiària
 • INNOVI Clúster del Vi de Catalunya que té com principal objectiu accelerar la innovació al sector. 
 • COVIDES Cooperativa vinícola del Penedès, amb més de 650 socis. 
 • FUNDACIÓ PRO PENEDÈS Associació que agrupa les principals entitats púbiques i privades de caire econòmic de les 4 comarques del Penedès. 
 • ESCOLA D’ENOTURISME DE CATALUNYA Entitat pública radicada a Vilafranca que promou la formació en aquest camp. 
 • CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS Entitat público–privada que impulsa el turisme al Penedès, especialment l’ enoturisme. 
 • TAMIC Empresa especialitzada en la reducció d’aigua i tractaments a l’agricultura, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. 
 • XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL Empresa de telecomunicació del territori, interessada en la innovació a través de l’Open Living Lab. 
 • UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA organització sindical dels pagesos de Catalunya. 
 • JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA (JARC) organització sindical dels pagesos de Catalunya.
Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa