Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones, el bé col·lectiu, per sobre del lucre. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat; també són promotores de canvi social.

Es tracta d'una economia arrelada al territori i que, d'acord amb les dades oficials, ofereix una feina estable i de qualitat.

Les iniciatives que la conformen són molt diverses però totes comparteixen uns elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària:

  • La gestió democràtica i participativa. En comptes del model organitzatiu jeràrquic en què unes quantes persones controlen, gestionen i decideixen sobre els recursos, el patrimoni, la informació i el futur de la majoria, l’Economia Social i Solidària introdueix la democràcia en l’economia i en l’empresa.
  • L’orientació a les necessitats humanes. Posant l’economia al servei de les persones, gestionant els recursos equitativament i explotant-los de manera sostenible.
  • El compromís amb el territori. Contribueixen a millorar la societat, creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials i col·laborant amb moviments socials transformadors.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès treballa transversalment per fomentar l’Economia Social i Solidària, actuant en diferents àmbits per donar suport a les iniciatives existents i promoure’n l’aparició de noves. És membre de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària des de la seva constitució l'any 2017.

Principals normatives que regulen l’ESS a nivell català i estatal

Catalunya:

Estat Espanyol:

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa