Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Clàusules Socials

L’Ajuntament de Vilafranca des de fa anys ha traduït la seva sensibilitat social a la contractació de diferents serveis i progressivament ha arribat a destinar un percentatge per sobre del 66% de les despeses corrents a empreses amb finalitat social.

Els treballs externalitzats són executats, prèvia licitació mitjançant clàusules socials i contractes reservats a CETS, per empreses amb finalitat social. Fundació Privada Mas Albornà (neteja viària), Empresa d’Inserció Entrem (consergeria i manteniment bàsic a les instal·lacions esportives, jardineria, neteja d’instal·lacions municipals).

Cal destacar també, que progressivament s’han anat incorporant clàusules de responsabilitat social i condicions laborals dels treballadors a totes les licitacions.

En general, la finalitat principal d’aquests tipus de contracte és satisfer exigències socials de col·lectius desfavorits compatibles amb la legislació sobre contractes del sector públic. Per aquest motiu, la puntuació de les ofertes té en compte, aspectes de responsabilitat social (inserció de certs col·lectius, subcontractacions amb empreses d’inserció, plans d’igualtat, ocupació de persones discapacitades, etc..) i de condicions laborals de les empreses.

  
Imatges cedides per Entrem

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa