Ajuntament de Vilafranca del Penedès

El servei de Promoció Econòmica

La seu del Servei de Promoció Econòmica es troba actualment ubicada al Centre Àgora

El Centre Àgora funciona com a Hotel d’Entitats, concentrant les institucions més representatives del sector vitivinícola, i també com a Viver d’empreses. S’hi duen a terme diferents programes, incidint especialment en el suport a la creació de nova activitat econòmica. També es treballa en programes municipals de suport a la consolidació i creixement empresarial, del foment del comerç, així com altres vinculats al desenvolupament econòmic del territori.  

A més, des del 2015, el Servei de Promoció Econòmica integra també el Servei de Mercats i el Servei de Comerç

Missió^

La missió del Servei de Promoció Econòmica és contribuir al desenvolupament econòmic i estratègic de Vilafranca del Penedès i la seva comarca, augmentant l’ocupació de qualitat i la competitivitat de les empreses.

Visió^

La visió del servei és ser un referent a l’Administració Local de millora contínua i innovació en els programes de desenvolupament econòmic. 

Valors^

Els Valors que volem integrar en la cultura del servei són:
 • Orientació al client en el disseny i execució dels programes
 • Comunicació a tots els agents de les activitats
 • Innovació constant en la pròpia organització i en els serveis prestats, renovant i millorant constantment
 • Dinamisme i anticipació al canvi, observant les tendències i evitant anar a remolc dels esdeveniments
 • Coherència amb l’estratègia de la ciutat
 • Flexibilitat per abordar nous plantejaments en funció de les necessitats econòmiques
 • Cooperació amb altres agents per a la consecució d’objectius comuns

Línies Estratègiques^

Les línies estratègiques en les que s’emmarquen els diferents programes i accions de PE són:

 • Foment de nova activitat econòmica al territori
 • Millora de la competitivitat empresarial
 • Desenvolupament del territori
 • Promoció de les àrees d’activitat econòmica del territori
 • Foment de la recerca i la investigació
 • Foment del comerç i dels mercats
 • Especialització: “Territori sostenible i saludable” i “Vilafranca Terra de Vi”
 • Millora del servei públic
Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa