Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Programa Cultura Emprenedora a les Escoles

El programa Cultura Emprenedora a l’Escola, fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.

El programa té una temporalització d’un curs escolar. Durant aquest període, l’alumnat de 5è, s’inicia el procés de constitució de les diferents cooperatives, amb la recerca d’informació, les sessions didàctiques per part de formadors especialitzats, les orientacions que reben del professorat, etc.
 

 

El servei de promoció econòmica, des de la responsabilitat tècnica, coordina els aspectes organitzatius i el desenvolupament global del projecte. Fa d’enllaç entre la Diputació i l’ens municipal, centralitzant les funcions i les accions que se’n deriven de l’execució del programa. També dóna suport en recursos materials i pedagògics: taller d’imatge corporativa, taller de venda i màrqueting, taller de comptabilitat. Es gestiona les visites a una cooperativa i les entrevistes a la ràdio local, com l’acompanyament a l’oficina d’atenció ciutadana (OAC) per fer els tràmits corresponents per la cessió dels espai de la via pública.

El programa CuEmE conclou amb la venda dels productes que al llarg del curs, l’alumnat ha anat pensant, dissenyant i elaborant. Un dissabte al matí del mes de maig, i dins el mercat setmanal, s’instal·len el conjunt cooperatives i posen a la venda la diversitat de productes a un preu prèviament consensuat pels socis col·laboradors i on els beneficis són destinats a una organització o entitat social.

L’acte de clausura del programa es realitza, el mateix dia de la venda,  a l’edifici de l’Enològica, amb la presència d’alumnes, professorat, famílies i amics. Es lliuren els diplomes als representants de cada cooperativa i escola participant. El representants de l’equip de govern fa el discurs de comiat a l’hora que agraeix el treball i la col·laboració de totes les persones implicades en el desenvolupament del programa.

Aquest projecte es va iniciar el curs 2011-2012 i al llarg d'aquestes set edicions, han participat 868 alumnes de 5 escoles de Vilafranca del Penedès.

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa