Ecosistema d'Innovació "Penedès Sostenible i Saludable"

L’Ecosistema d’Innovació (EI) és un projecte que es du a terme en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) per un Penedès Sostenible i Saludable, una iniciativa centrada en l’àmbit agrari i agroalimentari i en l’ús de recursos energètics sostenibles cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El seu principal objectiu és consolidar aquest sector estratègic pel territori impulsant la innovació i l’aplicació de noves tecnologies.

Àrees de treball^

L’Ecosistema es crea per trobar solucions vinculades a tres grans àrees d’expertesa claus per al futur del Penedès:

 1. Clima i aigua: cercar reptes, aspiracions i/o oportunitats relacionades amb la mitigació, adaptació per avançar cap a un nou model més eficient i sostenible; solucions que ajudin a reduir les emissions de CO2, incrementin l’ús d’energies renovables i la resiliència enfront al canvi climàtic.
 2. Productes saludables: cercar oportunitats vinculades a una producció més ecològica i saludable, i
 3. Territori 4.0: definir reptes, aspiracions i generar oportunitats vinculades a un ús més eficient i sostenible del territori del Penedès on puguin ajudar les noves tecnologies i TICs, incorporar les tecnologies disruptives per a obrir nous nínxols de mercat al territori.

Objectius ^

Consolidar un sector tradicional al territori, com és el sector agroalimentari, tot impulsant la innovació i l’aplicació de noves tecnologies per donar solucions innovadores als reptes d’un sector fortament implantat.

Altres objectius del projectes són: 

 • Identificar reptes i solucions. Que els agents i empreses del territori , tant públics com privats, del Penedès plantegin els seus reptes en les tres grans àrees identificades,  i puguin cercar i testar les solucions més adequades.
 • Fomentar la relació público-privada.  Tant en l’ordenació de reptes comuns, com en la recerca de solucions, i la seva selecció i acompanyament a partir d’una metodologia basada en el concepte d’Innovació Oberta.
 • Transferència del coneixement per buscar solucions que provinguin de centres de recerca i centres tecnològics, però també d’estudiants universitaris, de centres de cicles formatius, startups i altres emprenedors presents a l’ecosistema.
 • Prototipatge i promoció. Apropar la tecnologia dels projectes seleccionats cap al mercat, acompanyar-la en el procés de valorització, de validació, de prototipatge i de testatge en l’entorn real a partir de la metodologia ‘Lean Start-up’ i ‘Living Lab’. 

Qui hi pot participar?^

 

L’Ecosistema és una eina sistèmica que permet estimular la innovació gràcies a la participació d’agents procedents de la quàdruple hèlix: administració, centres de recerca i universitats, entitats i ciutadania  i el sector empresarial.

Fases de treball^

 1. Identificació i ordenació de reptes vinculats a les tres àrees d’expertesa identificades.
 2. Llançament de tres calls, un per cadascuna de les àrees d’expertesa identificades, i la selecció de solucions innovadores (especialment presents al territori català, però que també inclogui altres solucions internacionals).
 3. Pre-acceleració de les solucions seleccionades per cadascuna de les tres àrees, que inclogui l’acompanyament i el mentoratge dels projectes fins al prototipatge, testeig i validació de les solucions.
 4. Adequació d’un espai per la creació d’un laboratori de fabricació ‘Open Living Lab’ per donar suport a la creació de prototips i al seu testeig. L’espai estarà ubicat a  l’edifici  Àgora.