Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ecosistema d'Innovació "Penedès Sostenible i Saludable"

L’Ecosistema d’Innovació (EI) és un projecte que es du a terme en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) per un Penedès Sostenible i Saludable, una iniciativa centrada en l’àmbit agrari i agroalimentari i en l’ús de recursos energètics sostenibles cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El seu principal objectiu és consolidar aquest sector estratègic pel territori impulsant la innovació i l’aplicació de noves tecnologies.

Àrees de treball^

L’Ecosistema es crea per trobar solucions vinculades a tres grans àrees d’expertesa claus per al futur del Penedès:

 1. Clima i aigua: cercar reptes, aspiracions i/o oportunitats relacionades amb la mitigació, adaptació per avançar cap a un nou model més eficient i sostenible; solucions que ajudin a reduir les emissions de CO2, incrementin l’ús d’energies renovables i la resiliència enfront al canvi climàtic.
 2. Productes saludables: cercar oportunitats vinculades a una producció més ecològica i saludable, i
 3. Territori 4.0: definir reptes, aspiracions i generar oportunitats vinculades a un ús més eficient i sostenible del territori del Penedès on puguin ajudar les noves tecnologies i TICs, incorporar les tecnologies disruptives per a obrir nous nínxols de mercat al territori.

Objectius ^

Consolidar un sector tradicional al territori, com és el sector agroalimentari, tot impulsant la innovació i l’aplicació de noves tecnologies per donar solucions innovadores als reptes d’un sector fortament implantat.

Altres objectius del projectes són: 

 • Identificar reptes i solucions. Que els agents i empreses del territori , tant públics com privats, del Penedès plantegin els seus reptes en les tres grans àrees identificades,  i puguin cercar i testar les solucions més adequades.
 • Fomentar la relació público-privada.  Tant en l’ordenació de reptes comuns, com en la recerca de solucions, i la seva selecció i acompanyament a partir d’una metodologia basada en el concepte d’Innovació Oberta.
 • Transferència del coneixement per buscar solucions que provinguin de centres de recerca i centres tecnològics, però també d’estudiants universitaris, de centres de cicles formatius, startups i altres emprenedors presents a l’ecosistema.
 • Prototipatge i promoció. Apropar la tecnologia dels projectes seleccionats cap al mercat, acompanyar-la en el procés de valorització, de validació, de prototipatge i de testatge en l’entorn real a partir de la metodologia ‘Lean Start-up’ i ‘Living Lab’. 

Qui hi pot participar?^

 

L’Ecosistema és una eina sistèmica que permet estimular la innovació gràcies a la participació d’agents procedents de la quàdruple hèlix: administració, centres de recerca i universitats, entitats i ciutadania  i el sector empresarial.

Fases de treball^

 1. Identificació i ordenació de reptes vinculats a les tres àrees d’expertesa identificades.
 2. Llançament de tres calls, un per cadascuna de les àrees d’expertesa identificades, i la selecció de solucions innovadores (especialment presents al territori català, però que també inclogui altres solucions internacionals).
 3. Pre-acceleració de les solucions seleccionades per cadascuna de les tres àrees, que inclogui l’acompanyament i el mentoratge dels projectes fins al prototipatge, testeig i validació de les solucions.
 4. Adequació d’un espai per la creació d’un laboratori de fabricació ‘Open Living Lab’ per donar suport a la creació de prototips i al seu testeig. L’espai estarà ubicat a  l’edifici  Àgora.

Acte de presentació de l'Ecosistema d'Innovació^

L’Ajuntament de Vilafranca presenta la posada en marxa de l’Ecosistema d’Innovació en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Penedès Sostenible i Saludable”.

L'acta fundacional va ser signada per l’Ajuntament de Subirats, Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Mancomunitat de Municipis, Agroserra SL, Consell Regulador de la DO Penedès, Consorci de Turisme del Penedès, escola d'Enoturisme, Federació Empresarial del gran Penedès, Fundació Pro Penedès, Grup UVIPE-As. Vinícola Catalana, INCAVI, INNOVI, IRTA, TAMIC SL, Torres, UPC i Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL.

L’Ecosistema d’Innovació està obert a totes aquelles entitats, empreses, centres educatius i de recerca que vulguin adherir-s’hi.