Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera

30 de gener de 2024

S’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes tractors d’entitats pertanyents als sectors de la indústria manufacturera d’Espanya, amb la finalitat d’impulsar la descarbonització dels seus processos productius, dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica de la Indústria Manufacturera (PERTE de Descarbonització Industrial).

Cada sol·licitud presentada s’estructurarà en un únic projecte tractor. El projecte tractor consistirà en la realització d’un o diversos projectes primaris que condueixin a la descarbonització en una única planta o instal·lació industrial en operació, denominada “instal·lació principal”.

Un projecte tractor haurà de contenir obligatòriament almenys un projecte primari en una d’aquestes línies:

 • Reducció d’emissions directes de la instal·lació 
 • Millora substancial de l’eficiència energètica per a l’estalvi d’energia elèctrica 

A més, podrà contenir més projectes primaris, com ara, instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum en els processos productius de la instal·lació o R+D+i per a impulsar la descarbonització de la instal·lació principal del projecte tractor. 

Actuacions subvencionables 

Les sol·licituds s’hauran d’estructurar en un únic projecte tractor que condueixi a la descarbonització d’una única instal·lació industrial principal. Aquest projecte tractor podrà incloure diversos projectes primaris i haurà d’incloure obligatòriament un Pla d’Eficiència Energètica i de Transició Ecològica. Cada projecte primari s’haurà d’emmarcar en alguna de les línies d’actuació següents:

 1. Reducció d’emissions directes de la instal·lació:
  1. Descarbonització de fonts d’energia: electrificació de processos, incorporació d'hidrogen renovable i substitució de combustibles fòssils per combustibles renovables i ús de calor renovable com l'energia solar tèrmica.
  2. Gestió energètica integral de processos industrials: recuperació de calor en processos productius, aprofitament energètic de fluxos secundaris, emmagatzematge energètic i digitalització per a la millora de l'eficiència energètica i la gestió de fluxos tèrmics.
  3. Descarbonització per reducció de recursos naturals: utilització de matèries primeres secundàries per a la producció d’energia, utilització de subproductes de residus i valorització de residus en substitució de combustibles i matèries primeres fòssils.
  4. Captura, emmagatzematge i ús de carboni. Els projectes d’aquesta línia hauran de complir diverses condicions fixades a les bases reguladores.
 2. Millora substancial de l’eficiència energètica per a l’estalvi d’energia elèctrica.
 3. Instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum de la instal·lació principal en la que es realitza el projecte.
 4. R+D+i per a impulsar la descarbonització de la instal·lació principal en la que es realitza la descarbonització.

Cada projecte tractor haurà d'incloure com a mínim un projecte primari en alguna de les dues primeres línies d'actuació: Reducció d'emissions directes de la instal·lació (excepte el subtipus d) Captura, emmagatzematge i ús de carboni) i/o Millora substancial de l'eficiència energètica. A banda, cada projecte tractor haurà d’aconseguir una reducció d'emissions, per al mateix nivell de producció, de com a mínim 3.000 tones equivalents de diòxid de carboni o del 30% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la instal·lació respecte a la situació anterior al projecte. El pressupost subvencionable del projecte tractor haurà de ser de com a mínim 1.000.000 d’euros.

Seran subvencionables les inversions i despeses efectuades des del dia següent a la presentació de la sol·licitud i fins al 31 de març de 2026.

La quantia màxima dels ajuts que podran atorgar-se serà de 499.800.000 euros en forma de subvenció i de 500.000.000 euros en forma de préstec.

Accés al tràmit.

Més informació

Xat Atenció a l'empresa