Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

03 de juny de 2022

Les actuacions subvencionables són a projectes de digitalització de «última milla» del sector turístic que s’emmarquin en una de les següents línies d’actuacions establertes:

  • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o un nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix (TRL 6-8).
  • Línia 2: Projectes d’implementació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix (TRL 8-9).

Adreçat a:

Agrupacions formades per:

  • Empreses del sector turístic, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.
  • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.

El període per presentar sol·licituds és fins al 4 de juliol del 2022.

Més informació

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa