Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de gent jove, entre 18 i 29 anys

10 de desembre de 2021

20211001_ajuts-autoocupacio-react

Amb l’objectiu d'afavorir la incorporació del jovent al mercat de treball, la Direcció general de Relacions Laboral, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya, ha publicat una convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de gent jove, entre 18 i 29 anys, que estigui a l’atur i vulgui iniciar la seva activitat com a persona autònoma. 

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d'un import fix de fins a 13.510,00 euros per a cada jove que es doni d'alta com a treballador/a autònom de manera ininterrompuda en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), en el règim especial de treballadors del mar, en el règim especial de treballadors de la mineria del carbó o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període de 12 mesos per garantir un ingrés mínim al treballador/a autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) i estiguin desocupats/des en el moment d'iniciar l'activitat com a treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. Entre d’ells estar inscrita com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a treballador o treballadora autònom o bé estar donada d'alta al registre del Programa de garantia juvenil en situació d'«inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom. 

Està finançat en el marc del programa REACT-EU i rebrà confinançament  del 100% del FSE Catalunya 2014-2020. 

Us adjuntem el resum que es facilita a la web d’exteriors de la Generalitat i el link de la noticia, on trobareu els altres links que poden ser del vostre interès.

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211001_ajuts-autoocupacio-react

Pressupost: 10M €

Data límit: un mes a comptar des de les 9:00 hores de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOCG (publicada 9.12.2021)

Enllaços relacionats

·         Convocatòria (RESOLUCIÓ EMT/3621/2021, de 19 de novembre) . Obre en una nova finestra.

·         Bases reguladores (ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre)  . Obre en una nova finestra.

·         Fons Social Europeu (FSE)

·         Next Generation EU

 

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa