Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El MITECO obre una convocatòria d'ajudes de 150 milions per a instal·lacions de biogàs

08 de agost de 2022

Se subvencionaran instal·lacions de producció de biogàs, calor, electricitat, biometà i tractament del digerit

Les ajudes representen un suport a les iniciatives d'aprofitament energètic de residus orgànics que poden potenciar l'Economia Circular.

PROJECTES SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables aquells projectes singulars d'instal·lacions de biogàs que contribueixen a descarbonitzar diferents sectors de l'economia i permetin augmentar la protecció mediambiental i la consecució dels objectius fixats al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021- 2030 i l'Estratègia Energètica 2050. Els projectes hauran de contemplar una o més de les següents actuacions: 

  • Instal·lacions de producció de biogàs mitjançant digestió anaeròbia.
  • Instal·lacions per a producció de calor, generació d'energia elèctrica, cogeneració o producció de biometà.
  • Instal·lacions per al tractament del digerit per al seu aprofitament agrícola.

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES

Els projectes hauran d'estar finalitzats abans del 31 d'octubre de 2025. En l'avaluació de les sol·licituds tindran en compte els següents criteris de valoració:

  • Criteri econòmic: es valorarà la reducció de l'import de l'ajuda sol·licitada.
  • Criteri tecnològic: puntuarà en funció de les tipologies i tipus d'aplicació.
  • Externalitats: entre altres, l'impacte positiu en zones de Transició Justa i Repte Demogràfic, comunitats d'energies renovables, entitats públiques o pimes, així com l'impacte social i de gènere.

Donat el caràcter incentivador de les ajudes, només s'admetran els projectes que no s'hagin iniciat abans de presentar la sol·licitud.

L'ajuda podrà incrementar-se en 20 punts percentuals en el cas que les sol.licituds siguin de petites empreses i en 10 punts percentuals si van destinades a mitjanes empreses. 

Més informació.

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa