Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programa Activa Industria 4.0 - Next Generation EU

20 de juliol de 2023

S’obre la convocatòria per a subvencionar programes d’assessorament per impulsar la transició de les pimes cap a la indústria 4.0.

Com a regla general, el programa tindrà una duració de quatre mesos per a cada empresa beneficiària i comptarà amb un mínim de 50 hores d’assessorament repartides en les següents etapes: 

  • Diagnòstic de la situació de partida de la pime en termes de maduresa digital. 

  • Elaboració del Pla de Transformació Digital: inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. 

  • Taller grupal i tancament de la prestació del servei: s’identificaran i recomanaran les diverses formes de dur a terme el procés de transformació digital, possibles acompanyaments, proveïdors tecnològics, entre d’altres. També es contempla la realització de tallers pràctics que acostin les solucions digitals a les empreses beneficiaries. 

Entitats beneficiàries

Podran tenir la condició de beneficiàries, les empreses que tinguin la condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia i estiguin legalment constituïdes. La seva activitat s'ha de referir a la indústria manufacturera (Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009).

Quantia

La despesa total per aquesta convocatòria és de 24.420.000 €.  

La quantia individualitzada per empresa dels ajuts en espècie és de 7.400 €.

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds és des del 13 de juliol de 2023 fins a esgotar el pressupost disponible.

Sol·licituds

Les sol·licituds es dirigiran a la Fundació EOI.  Per més informació podeu accedir al següent enllaç:

Més informació

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa