Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programa Forma i Insereix

01 de març de 2024

Programa de subvencions destinat a empreses o agrupacions/gremis, amb seu operativa a Catalunya i a centres de formació del registre del SOC.

L'objectiu del Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d'accions formatives destinades preferentment a persones aturades, és la formació de persones per tal de cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

El SOC subvenciona la formació i les empreses es comprometen a la contractació d'almenys, el 40% de l'alumnat que hagi assistit almenys al 75% de la formació en els cas d'empreses sol·licitants i del 60 % en cas que el sol·licitant sigui un centre de formació amb compromisos d'empreses impulsores del projecte.

Formació subvencionada:

  • Especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat (CP).
  • Especialitats no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat (noCP).
  • Formació a mida de l'empresa.
  • Itineraris mixtos (CP i noCP)

Persones destinatàries

  • A empreses
  • A associacions empresarials/gremis
  • A centres de formació inscrits al Registre d'entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que actuaran com a tramitadors/gestors
  • A les agrupacions d’entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, d'acord amb el que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Termini: del 28 de febrer al 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Xat Atenció a l'empresa