Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programa MOVES Flotes

21 de agost de 2023

Projectes integrals d’electrificació de flotes de vehicles lleugers sempre que operin en més d’una Comunitat Autònoma i que incloguin algunes de les actuacions següents: 

  • Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible. Els vehicles hauran de pertànyer a alguna de les categories següents: Turismes (M1), Furgonetes o camions lleugers (N1), Quadricicles lleugers (L6e), Quadricicles pesats (L7e), Motocicletes (L3e, L4e i L5e) o Ciclomotors (L1e i L2e). 

Adquisició mínima 10 vehicles i màxima 500 per sol·licitud. 

  • Instal·lació de punts de recàrrega a l’aparcament de la flota. 

El nombre de punts de recàrrega finançats no podrà ser superior al nombre de vehicles finançats. 

  • Despeses de transformació de la flota cap a l’electrificació: adquisició i implementació de sistemes de gestió de la flota o adaptació de l’existent i cursos de formació de conductors de l’empresa per a una conducció més eficient. S’estableix un límit màxim d’ajut de 60.000 €. 

Els projectes hauran d’incloure de manera obligatòria com a mínim l’actuació 1. Les actuacions 2 i 3 seran de caràcter opcional. Seran subvencionables únicament els projectes que s’iniciïn amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud. 

Els ajuts es concediran en règim de concurrència competitiva.   

Més informació

Accés web IDAE

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa