Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programes “Activa Industria 4.0”, “Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguridad”

07 de setembre de 2022

Tres programes d’ajuts: 

  • Activa Industria 4.0: L’objectiu és oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i elaborar un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. El programa va dirigit a pimes de la indústria manufacturera.
  • Activa Crecimiento: El seu objectiu és oferir un diagnòstic i anàlisi de l’empresa per tal de detectar les seves àrees potencials de creixement i elaborar un Pla de Creixement amb propostes de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting, comercialització i finances, entre d’altres. El programa va dirigit a tot tipus de pimes.
  • Activa Ciberseguridad: L’objectiu és oferir una anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per elaborar un Pla de Ciberseguretat específic amb un disseny d’accions de millora en l’àmbit de la ciberseguretat. El programa va dirigit a tot tipus de pimes.

La intensitat de l’ajut que es concedeixi podrà ser del 100% dels costos subvencionables del projecte fins a assolir els màxims següents per a cada beneficiari:

  • Activa Industria 4.0: 7.400 euros
  • Activa Crecimiento: 6.150 euros
  • Activa Ciberseguridad: 2.140 euros

Data de finalització 31/12/2022  

Més informació 

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa