Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Subvencions per accelerar el creixement de les empreses culturals

07 de setembre de 2022

Línia 1: Subvencions per a la contractació de serveis. Els serveis hauran de respondre a una de les finalitats següents: 

  • Accelerar el creixement del teixit empresarial i professional. 

  • Impulsar la transformació en la cultura digital i la incorporació de noves tecnologies. 

  • Afavorir les interconnexions entre les empreses culturals, i entre aquestes empreses culturals i altres sectors econòmics. 

  • Millorar l'accés al finançament de les empreses culturals. 

Línia 2: Subvencions per a la realització d'inversions estratègiques que permetin a l’empresa assolir un creixement significatiu en el seu rendiment econòmic i que responguin a una de les quatre finalitats que s’indiquen per a la Línia 1. 

S’estableixen dues línies d’actuacions dirigides als següents beneficiaris: 

Modalitat startup: Empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que siguin microempreses, petites o mitjanes empreses (pimes) i que pertanyin a l'àmbit cultural. S’entén com a startup qualsevol empresa que estigui constituïda des de fa menys de 4 anys. 

Modalitat empresa constituïda. Empreses, persones físiques o jurídiques, que hagin resultat prèviament beneficiàries d'una subvenció en el marc de la Línia 1 i que estigui constituïda des de fa més de 4 anys.

El termini per presentar les sol·licituds respecte a la Línia 1 és fins el 30 de setembre de 2022. La Línia 2 d’inversions estratègiques obrirà més endavant i s’especificarà a la corresponent convocatòria. 

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa