Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Subvencions per al finançament dels Projectes Singulars

26 de maig de 2022

Quins avantatges té contractar un jove a través del programa?

1. Disposar de candidats sense cap cost.

2. Acompanyament als joves per a la correcta adaptació al lloc de treball.

3. Accés a una subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional del 2022 (1.000 euros per la jornada completa). La quantia serà proporcional al temps treballat.

4. Assessorament i gestió tècnica gratuïts en la sol·licitud i justificació de l’ajut.

Característiques del programa:

1. Formalitzar un contracte laboral d’un any*.

2. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, però no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’empresa.

*En cas de contractes temporals amb durada inferior o d’un mínim de 12 mesos, no es sol·licitarà l’ajut econòmic.

Requisits principals per sol·licitar l’ajut econòmic:

1. L’empresa o persona autònoma contractant ha d'estar ubicada preferentment a les comarques i territoris on es desenvolupa el projecte.

2. No haver acomiadat cap persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial, ni haver fet cap acomiadament col·lectiu en els 3 mesos anteriors a la contractació.

3. Garantir el manteniment de l’ocupació neta per evitar l'efecte substitució.

4. Complir la normativa legal vigent que afecti l’empresa.

Termini

El termini de presentació de sol.licituds és del 3 de maig fins l'11 de novembre de 2022.

Més informació aquí.

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa