Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Subvencions per a noves oportunitats de negoci

21 de novembre de 2022

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci. 

Informació aquí.

Inclou les línies següents: 

Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat. 

a) Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci. 

b) Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ. 

Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives. 

a) Projectes d'ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa. 

b) Projectes d'empreses emergents (star-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat. 

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable.  

Accessibilitat
Xat Atenció a l'empresa