Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programa MOVES III. Ampliació de termini

10 de desembre de 2023

El MOVES III és un dels principals programes d’ajuts del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), destinat a fomentar la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. És gestionat per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), organisme adscrit al MITECO, juntament amb les diverses comunitats autònomes, responsables de la distribució final als beneficiaris. 

El MOVES III està dotat amb 1.200 milions d’euros, després d’experimentar dues ampliacions pressupostàries, a causa del gran nombre de sol·licituds rebudes. El PRTR estableix la fita d’arribar a les 238.000 peticions d’ajuts per a vehicles elèctrics i punts de recàrrega el 2023. Actualment, aquest objectiu està complert, amb més de 250.000 sol·licituds registrades i encara es disposa d’uns 290 milions d’euros per atendre noves demandes. Amb aquest Programa, a més, es pretén avançar en la consecució de l’objectiu de disposar de 5,5 milions de vehicles elèctrics circulant el 2030 a tot l’Estat espanyol. 

La norma aprovada també introdueix canvis en les bases reguladores del programa que es deriven de la modificació del Reglament General d’Exempció per Categories inclòs en el Reglament (UE) 2023/2015. Aquestes modificacions europees, però, no afecten ni a particulars, ni autònoms, ni a comunitats de propietaris o administracions públiques. Entre d’altres, limiten a 150 milions el pressupost anual que pot adscriure’s a cada un dels programes d’ajut específics per a empreses i exigeixen que els punts de recàrrega que aquestes instal·lin comptin amb funcionalitats intel·ligents. Es calcula que les modificacions afecten menys del 2% dels expedients. 

Considerant tot l’ecosistema d’ajuts a la mobilitat elèctrica del MOVES, és a dir, el MOVES Flotes i el MOVES Singulars, ja s’han publicat convocatòries d’ajut per 1.500 milions d’euros amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

A més, el mes de juny es va aprovar una deducció fiscal de fins a un 15% de les declaracions de l’IRPF relatives a inversions en vehicles elèctrics o punts de recàrrega compatibles amb el programa MOVES III.

Projectes integrals d’electrificació de flotes de vehicles lleugers sempre que operin en més d’una Comunitat Autònoma i que incloguin algunes de les actuacions següents: 

  • Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible. Els vehicles hauran de pertànyer a alguna de les categories següents: Turismes (M1), Furgonetes o camions lleugers (N1), Quadricicles lleugers (L6e), Quadricicles pesats (L7e), Motocicletes (L3e, L4e i L5e) o Ciclomotors (L1e i L2e). 

Adquisició mínima 10 vehicles i màxima 500 per sol·licitud. 

  • Instal·lació de punts de recàrrega a l’aparcament de la flota. 

El nombre de punts de recàrrega finançats no podrà ser superior al nombre de vehicles finançats. 

  • Despeses de transformació de la flota cap a l’electrificació: adquisició i implementació de sistemes de gestió de la flota o adaptació de l’existent i cursos de formació de conductors de l’empresa per a una conducció més eficient. S’estableix un límit màxim d’ajut de 60.000 €. 

Els projectes hauran d’incloure de manera obligatòria com a mínim l’actuació 1. Les actuacions 2 i 3 seran de caràcter opcional. Seran subvencionables únicament els projectes que s’iniciïn amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud. 

Els ajuts es concediran en règim de concurrència competitiva.   

Més informació

Xat Atenció a l'empresa