Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Foment de l'emprenedoria

El servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca, amb els suport d’altres entitats, desenvolupa diferents programes encaminats a fomentar la cultura emprenedora. L'objectiu es arribar a col·lectius que a priori no es plantegen la creació d'una empresa com a objectiu; així doncs, els programes de foment de l'emprenedoria sovint van dirigits a estudiants o a persones en situació d'atur.